azonnali hatályú felmondás

Az azonnali hatályú felmondás általános esetei:

  • A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, 
  • olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított 1 éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. 

A tudomásszerzés időpontjának, ha az azonnali hatályú felmondás jogát testület jogosult gyakorolni, azt kell tekinteni, amikor az azonnali hatályú felmondás okáról a testületet – mint a munkáltatói jogkört gyakorló szervet – tájékoztatják.

Az azonnali hatályú felmondással történő munkaviszony-megszüntetés egyes eseteit a törvény szabályozza. Ezek: 

  • A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt próbaidő alatt szünteti meg,
  • A munkáltató azonnali hatállyal megszünteti a határozott idejű munkaviszonyt.

Ebben az utóbbi esetben a munkavállaló jogosult vagy 12 havi, vagy ha a határozott idejű munkaviszonyából kevesebb, mint egy év volt hátra, akkor a hátralévő időre járó díjra.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

Érdeklik az adó- és munkajogi változások?

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

Feliratkozom
 Tovább