Mentés

Amikor letöltik az általam fejlesztett alkalmazást, nekem kell áfásan számláznom?

A többszereplős e-szolgáltatások és interneten nyújtott telefonos szolgáltatások esetében az EU végrehajtási rendeletének egyetlen cikke határozza meg, hogy jövőre melyik szereplőnek kell áfás számlát kiállítania – ehhez 22 oldalas magyarázatot fűzött a múlt héten kiadott EU-s jegyzet. Jelen bejegyzésemben összefoglalom mindazt, amit mindenképpen érdemes tudni a jövőre hatályba lépő szabályról.

Az e-szolgáltatások és interneten nyújtott telefonos szolgáltatások jellemzően többszereplős nemzetközi ügyletek, amikben különböző államok tartalom-előállítói (alkalmazás- és játékfejlesztők, zeneszerzők, stb.),tartalom-aggregátorok (pl. csengőhang-készítők) online piactereket üzemeltető vállalkozásai, mobil-, fizetési szolgáltatói vesznek részt, és ahol a rohamos ütemű technikai fejlődés folyamatosan alakítja a jellemzően magánszemély végső felhasználók részére nyújtott szolgáltatások tartalmát. Emiatt is kiemelt jelentőségű az a szabály (és annak egységesen elfogadott értelmezése),ami meghatározza, hogy melyik szolgáltató teljesít a végső felhasználó magánszemély részére, a teljesítési hely-szabályok jövő évi változása ugyanis csak az ilyen szolgáltatásokat (B2C) érinti majd, azokat viszont alapvetően megváltoztatja.

A 2015-től érvényes főszabály abból indul ki, hogy bár a szolgáltatói láncban lehetnek szolgáltatók és közvetítők is, az áfafizetésre kötelezett szempontjából a többszereplős e-szolgáltatásokban és interneten nyújtott telefonos szolgáltatásokban részt vevő minden vállalkozást úgy kell tekinteni, mint aki saját nevében, de a szolgáltatás nyújtójának megbízásából jár el. A főszabály szerinti vélelmet megdöntheti a vállalkozás, ha szolgáltatásnyújtóként kifejezetten a szolgáltatót jelöli meg és ez, tehát a szolgáltatás megnevezése és a szolgáltató azonosítása a felek közötti szerződéses megállapodásból is kitűnik.

A szolgáltatói lánc azon tagjai, akik

 • jóváhagyják a díj felszámítását a végső vevő részére, vagy
 • jóváhagyják a szolgáltatás nyújtását, vagy
 • megállapítják az általános szolgáltatási feltételeket,

nem dönthetik meg a vélelmet, az ilyen résztvevőket minden esetben szolgáltatónak (és nem közvetítőnek) kell tekinteni.

Ha tehát a résztvevők közül senki sem dönti meg a vélelmet, minden résztvevő szolgáltatónak minősül. Ez a szabály biztosítja, hogy egy többszereplős szolgáltatói láncban csak akkor minősülhet áfa szempontból is közvetítőnek egy résztvevő, ha legalább egy szolgáltató is van.

A szolgáltató(k) és közvetítő(k) azonosítására vonatkozó főszabályt csak olyan szolgáltatásokra kell alkalmazni, amik a végrehajtási rendeletben meghatározottak szerint szorosan kapcsolódnak az e-szolgáltatáshoz vagy interneten nyújtott telefonos szolgáltatáshoz.

A kapcsolatot a szerződéses háttér és tényleges tevékenységek alapján kell minősíteni. A díj felszámításának és/vagy a szolgáltatásnyújtás jóváhagyása és/vagy az általános szolgáltatási feltételek megállapítása (akár önmagában is) szoros kapcsolatot jelent – az alábbiakban összefoglaltunk néhány olyan körülményt és szolgáltatást, amik szoros kapcsolatban vannak az e-szolgáltatásokkal és az interneten nyújtott telefonos szolgáltatásokkal:

 • a szolgáltatásnyújtás platformjának rendelkezésre bocsátása (a platform birtokosa vagy kezelője);
 • a szolgáltatás nyújtója (az azért felelős vállalkozás);
 • a díjak beszedése, kivéve, ha a vállalkozás kizárólag a fizetések feldolgozását végzi;
 • árképzés feletti befolyás, döntési jogkör;
 • jogszabály alapján a végfelhasználó részére számla vagy nyugta kiállítására kötelezett vállalkozás;
 • közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódó fogyasztói kérdésekkel, reklamációkkal kapcsolatos ügyfélszolgálati, támogatási szolgáltatás;
 • a virtuális piactéren (App Store vagy honlap) a szolgáltatói lánc egyik tagjának a többi tagénál meghatározóbb jelenlétével, feltüntetésével kapcsolatos döntést meghozó, illetve a döntést befolyásoló vállalkozás;
 • a szolgáltatással kapcsolatban kötelezettségek vállaló vállalkozás;
 • az a vállalkozás, akinek a tulajdonában van a szolgáltatással összefüggő vevői adatbázis;
 • az a vállalkozás, amelyik jogosult stornózni egy értékesítést a szolgáltató engedélye vagy előzetes jóváhagyása nélkül, amennyiben a szolgáltatást nem teljesítették szerződésszerűen.

Néhány kiegészítő szolgáltatás, mint például a fizetésfeldolgozás vagy a kommunikációs hálózat rendelkezésre bocsátása az áfaszabályok értelmében nem kapcsolódnak szorosan az e-szolgáltatásokhoz, illetve az interneten nyújtott telefonos szolgáltatásokhoz. Az ilyen, kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások – szigorúan áfa-értelemben – nem részesei a szolgáltatóláncnak, tehát őket nem érintik a jövő évi változások. Természetesen, ha egy vállalkozás a kiegészítő szolgáltatások mellett a főszolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó szolgáltatásokat is nyújt (illetve ilyen tevékenységeket is végez),a főszabályban megfogalmazott vélelem beáll és a vállalkozást szolgáltatónak kell tekinteni.

A főszabály vélelme, miszerint a szolgáltatói lánc minden tagja szolgáltatónak minősül, az alábbi feltételek teljesülésekor megdönthető:
a vállalkozás szolgáltatásnyújtóként kifejezetten a szolgáltatót jelöli meg:

 • a szolgáltatói lánc tagjai által kiállított számlákon (és nyugtákon) szerepel a szolgáltatásnak és nyújtójának a megnevezése, neve és
 • a végső vevőnek kiállított bizonylaton szerepel szolgáltatásnak és nyújtójának a megnevezése, neve és
 • a vállalkozás nem hagyja jóvá a díj felszámítását a végső vevő részére (tehát pl. az App Store nem felelős a végső vevő és az alkalmazás tulajdonosa közötti fizetésért),és
 • a vállalkozás nem hagyja jóvá a szolgáltatás nyújtását (tehát pl. az alkalmazás App Store-ból való letöltését nem az App Store hagyja jóvá),és
 • a vállalkozás nem állapítja meg az általános szolgáltatási feltételeket (tehát pl. egy alkalmazás App Store-on történő értékesítésének feltételeit nem az App Store határozza meg).

ÉS

ez a felek közötti szerződéses megállapodásból is kitűnik: a fenti öt alpontban foglaltakat például az App Store és az alkalmazás tulajdonosa közötti szerződés is rögzíti. Ellenkező esetben a vélelem nem dönthető meg.

Amennyiben a három tevékenység közül akár csak az egyiket végzi a vállalkozás, nem döntheti meg a vélelmet, tehát az ilyen vállalkozást áfa-értelemben szolgáltatónak kell tekinteni, és ha magányszemélynek nyújt   e-szolgáltatást vagy telefonos szolgáltatást az interneten keresztül, akkor azokról áfás bizonylatot kell kiállítania. További magyarázatok a három tevékenységhez:

 • Jóváhagyja a díj felszámítását a végső vevő részére. Ez többet jelent, mint fogadni, átvenni az ellenértéket. Magában foglalja például azt is, ha a vállalkozás befolyásolja a vevő fizetésének feltételeit vagy időpontját. A szolgáltatási felület (pl. App Store, honlap) kezelője.
 • Jóváhagyja a szolgáltatás nyújtását. Ez többet jelent, mint szolgáltatni. Magában foglalja például azt is, ha a vállalkozás befolyásolja a szolgáltatás nyújtását, annak idejét, illetve előfeltételeit. A szolgáltatási felület (pl. App Store, honlap) kezelője.
 • Megállapítja az általános szolgáltatási feltételeket. Magában foglal minden általános szerződéses feltételt, amit a szolgáltatási lánc tagja határoz meg és amit a végső vevőnek el kell fogadnia a szolgáltatás igénybevétele előtt, például a felület vagy a honlap használatára vonatkozó feltételek (pl. regisztrálás, licencszerződés, stb.),amiket egy alkalmazás letöltése előtt a végső felhasználónak el kell fogadnia.

A többszereplős e-szolgáltatások és interneten nyújtott telefonos szolgáltatások nyújtójának meghatározására vonatkozó, összetett fogalmakkal operáló, de önmagában egyszerűnek mondható szabály pontos megértése azért kiemelten fontos, mert a jövőre életbe lépő új szabályok értelmében az ilyen szolgáltató, ha nem adóalanynak szolgáltat, áfás számlát kell, hogy kiállítson. A címben feltett kérdésre a válasz tehát a klasszikusnak számító „attól függ” fordulattal kezdődik és az App Store-ral kötött szerződés tartalmától, illetve a fent bemutatott többi szemponttól függően fejeződik be.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Értesüljön az adóváltozásokról

  hírlevelünkből!

  Feliratkozom
  Weboldalunk sütiket használ annak érdekében, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni az Ön számára releváns tartalmainkat. A Weboldalunk használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa el Cookies Szabályzatunkat, amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja blokkolni vagy törölni őket. Tovább