Mentés

Start Plusz és Extra: még igényelhető!

Idén december 31-ig igényelhető a Start Plusz és a Start Extra kártya, tehát már csak négy hónapjuk maradt azoknak, akik élni szeretnének a járulékkedvezménnyel. Összeszedtük, mit kell tudni a két konstrukcióról, illetve az alaptermékről, a továbbra is kiváltható Start kártyáról.

Rövid Start-történelem

Az állami adóhatóság hat éve állította ki az első Start kártyát, és négy évvel ezelőtt a Start Plusz és Start Extra kártyák első példányait. 2005 és 2011. május 31-e között mintegy 190 000 Start kártyát, 70 000 Start Plusz kártyát, valamint 60 000 Start Extra kártyát állított ki a NAV és jogelődje. A munkáltatók előszeretettel foglalkoztatnak Start kártyával rendelkező személyt, mivel járulékfizetési kötelezettségük így jelentősen csökken, és plusz adminisztrációs terhekkel sem nagyon jár.

A kártyákat a magánszemély a T34START jelzésű adatlapon kell igényelnie, és az eredeti kártyát le kell adnia a munkáltatójának. Amenniyben lejárt a kártya érvényessége, vagy megszűnt a munkavállaló munkaviszonya, akkor a munkáltató köteles az eredeti Start kártyát a munkavállalónak visszaadni.

Tehát a Start-program egyértelműen sikeresnek minősíthető, már eddig is több százezer álláskereső elhelyezkedését segítették a kártyák. Na de tekintsük át a részleteket!

A Start kártya

A Start kártyát a lakóhely szerint illetékes adóhatóságtól beszerzett formanyomtatványon lehet igényelni. Kiváltására az a pályakezdő fiatal jogosult, aki:

 • a 25. életévét, felsőfokú végzettség esetén a 30. életévét még nem töltötte be, és
 • tanulmányait befejezte, vagy megszakította, és
 • a tanulmányai befejezését követően első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján, vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát.

A támogatás kétéves időtartamú. A munkáltató a bruttó munkabért terhelő közterheket figyelembe véve az alábbi kedvezményekre jogosult:

 • az első évben: a munkáltató a havi bruttó kereset 10 százalékát fizeti meg járulékfizetési kötelezettség címén,
 • a második évben: a munkáltató a havi bruttó kereset 20 százalékát fizeti be járulékként.

A munkáltatók a járulékkedvezményt a 2010. január 1-jét követően kiváltott Start kártyával történő foglalkoztatás esetében az alábbiak szerint érvényesíthetik:

 • az alap- és középfokú végzettséggel rendelkező, vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő fiatal foglalkoztatásakor a munkáltatót a munkaerő-piaci járulék és tb-járulék összege helyett a foglalkoztatás első évében a havi bruttó kereset 10 százalékának, második évében 20 százalékának megfelelő fizetési kötelezettség terheli,
 • a felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal foglalkoztatásakor a munkaerő-piaci járulék és tb-járulék összege helyett a foglalkoztatás első kilenc hónapjában a bruttó munkabér 10 százalékának, azt követő három hónapjában 20 százalékának megfelelő közterhet köteles a munkáltató megfizetni.

A munkaadó a kedvezményt az alap- és középfokú végzettséggel rendelkező, vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő fiatal esetében legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér másfélszeres, felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal esetében a minimálbér kétszeres összegének megfelelő járulékalap után érvényesítheti. Az ezen felüli kereset után a munkáltató az általános szabályok szerint köteles a járulékot megfizetni.

A Start Plusz kártya

Start Plusz kártyára jogosult az a személy, aki:

 • a gyermekgondozási segély (gyes),a gyermekgondozási díj (gyed),a gyermeknevelési támogatás (gyet),valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven (365 nap) belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni, vagy aki a gyermek egyéves korának betöltését követően, e gyermek után igénybe vett gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni, feltéve, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll.
 • Illetve az a tartósan álláskereső személy, akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként tart nyilván a Start Plusz kártya igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapja, pályakezdő álláskereső esetében 8 hónapon belül legalább 6 hónapja.

A kártya kiváltására nem jogosult, aki már betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt.

A támogatás kétéves időtartamú. A munkáltatónak csak a kedvezménnyel csökkentett közteher összegét kell havonta leróni az alábbiak szerint:

 • a foglalkoztatás első évében a munkáltatót a 20 százalék társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a bruttó munkabér 10 százalékának megfelelő összeget kell befizetni.
 • A foglalkoztatás második évében a munkáltatót a bruttó munkabér 20 százalékának megfelelő fizetési kötelezettség terheli.

A Start Extra kártya

Start Extra kártya kiváltására jogosult:

 • az a tartósan álláskereső, aki az igénylés időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva, és az 50. életévét betöltötte,
 • az a tartósan álláskereső, aki az igénylés időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva, és életkorra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
 • a rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskereső, akit az igénylés időpontjában az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart, és rendelkezésre állási támogatásban részesül,
 • illetve az a személy, aki Start kártya, valamint Start Plusz kártya tulajdonosa, és a kártya érvényességi idején belül Start Extra kártyára válik jogosulttá.

A kártya kiváltására nem jogosult az a személy, aki már betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt.

A támogatás kétéves időtartamú. Az érvényes Start Extra kártyával rendelkező személy foglalkoztatása esetén a munkaadót a következők szerint illeti meg járulékkedvezmény:

 • a foglalkoztatás első évében a munkáltatónak nincs járulékfizetési kötelezettsége,
 • a foglalkoztatás második évében a 27 százalékos társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett, a bruttó munkabér 10 százalékának megfelelő járulékfizetési kötelezettség terheli.

A munkaadó a Start Plusz és Start Extra kártyára vonatkozó kedvezményt legfeljebb a kötelező minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalap erejéig érvényesítheti. Abban az esetben, ha a munkavállaló munkabére a kötelező legkisebb munkabér kétszeresét meghaladja, az azt meghaladó összeg tekintetében az általános járulékfizetési szabályokat kell alkalmazni.

A munkaadó a kedvezményre abban az esetben jogosult, ha a foglalkoztatás időtartama a 30 napot meghaladja és a munkaidő legalább a napi négy órát eléri. Ha a Start Extra kártya érvényességének időtartama két évnél rövidebb, az érvényességi időtartam első 12 hónapjára a kedvezőbb járulékfizetési lehetőséget kell alkalmazni.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó- és munkajogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom