Mentés

Regisztrációs adó: amnesztia kérdőjelekkel

Jelentősen szigorodnak szeptember 1-jétől a külföldi rendszámmal ellátott járművek belföldi üzemeltetésének a szabályai. Ennek köszönhetően a korábbiaknál könnyebb lesz megfogni azokat, akik adóelkerülési szándékkal furikáznak külföldi rendszámmal a hazai utakon. A szigorítással párhuzamosan életbe lépő adóamnesztia ugyanakkor várhatóan nem fogja tudni betölteni a neki szánt szerepet, a szabályozás sajnos átgondolatlan és bonyolult, ezért várhatóan kevesen fognak a lehetőséggel élni. Górcső alá vettük az új szabályozást és az adóamnesztiát.

Szigorodó szabályok

A 138/2011. kormányrendelet jelentősen szűkíti azt a kört, amely „fel van mentve” a magyar rendszám használatának kötelezettsége alól. Így szeptember 1-jétől magyar rendszáma kell, hogy legyen minden olyan gépjárműnek, amelynek az üzemben tartója belföldi, vagy vezetője belföldön lakóhellyel rendelkezik, kivéve ha az üzemben tartó ugyan belföldi, ám:

 • olyan nem természetes személy, amely külföldön van bejelentve, ugyanakkor magyarországi székhelye vagy telephelye van, és rendszeres tevékenységet is végez itt, és
 • a tulajdonos a jármű forgalomba helyezését a közlekedési igazgatási hatóságnál már kezdeményezte.

Ha a jármű vezetője ugyan magyarországi lakóhellyel rendelkezik, de szokásos tartózkodási helye nem Magyarország területén van, valamint

 • a járművet harminc napnál rövidebb ideig használja Magyarország területén, és a használathoz az üzemben tartó a jármű birtokba adása időpontjának megjelölésével írásban hozzájárult,
 • a járművet külföldi és rendszeres munkavégzés érdekében használja,

szintén jogosult külföldi rendszámot használni.

A külföldi rendszám használatának jogosságát a jármű üzemben tartója vagy vezetője a közúti vagy a telephelyi ellenőrzés során közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal köteles igazolni. Ennek hiányábana jármű rendszámát és a forgalmi engedélyt a helyszínen bevonhatják, illetve akár 800 000 Ft-ig terjedő bírsággal sújthatják az üzemben tartót vagy a vezetőt. Az ellenőrző hatóság jogtalan használat esetén a jármű hatósági engedélyében feltüntetett, a jármű tulajdonosára és az üzemben tartójára vonatkozó, valamint a jármű azonosító és műszaki adatait továbbítja az állami adóhatóság részére.

Amnesztia és pénzügyi képviselet

Amennyiben a külföldi rendszám használatának jogosságát nem lehet hitelt érdemlően bizonyítani, indokolt a magyar rendszám megszerzése. Az állam ezt 50 százalékos regisztrációsadó-fizetési kedvezménnyel igyekszik ösztönözni.

Amennyiben az adóalany székhelye, állandó telephelye vagy lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye külföldön van, köteles a belföldi adókötelezettség teljesítése érdekében belföldi lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező pénzügyi képviselőt megbízni. A pénzügyi képviselő az adókötelezettség teljesítéséért az adóalannyal egyetemlegesen felel. A pénzügyi képviseletet csak olyan társaság láthatja el, amelynek jegyzett tőkéje legalább 50 millió Ft, vagy ekvivalens bankgaranciával rendelkezik.

A külföldi társaságnak a regisztrációs-adókötelezettség teljesítéséhez magyar adószámmal kell rendelkeznie, ezért vonja be az eljárási rendszerbe a jogalkotó a pénzügyi képviselőt, aki az adószám-igénylési eljárást bonyolítja le az adóhatóságnál. A pénzügyi képviselő megbízásának feltétele lehet, hogy a külföldi adóalanynak legyen belföldi gazdasági tevékenysége, emiatt a nyilvántartásba vétel során meg kell nevezni a külföldi társaság belföldi adóköteles tevékenységét, habár lehetőség van arra, hogy az áfa adóalanyiságot kizárjuk. Ezzel azonban óvatosan kell eljárni, hiszen az áfa fizetés több esetben előfordulhat.

Van még egy, az adóalanyisághoz kapcsolódó fontos (és kényes) szempont: a külföldi társaságnak a saját jogán is adóalanynak kell lennie, ha magyar adószámot szeretne. A tényleges tevékenységet nem folytató külföldi társaságok magyar adóregisztrációja tehát közelről sem magától értetődő, „borítékolható” eredmény, gondoljunk arra, amikor csak és kizárólag azért kerül sor külföldi cég alapításra, hogy a személygépjárművet megvásárolja, még bérleti tevékenysége sincs.

Magyar rendszám = regadó + áfa?

A gépjármű „magyarosításával” ugyanakkor áfakötelezettség is keletkezhet. Ahhoz ugyanis, hogy a gépjárművet a magyar adóalany (ez a külföldi cég magyar adószáma lesz) átvehesse, a két cég között számlázásra lehet szükség, ami a közösségen belüli termékértékesítés főszabálya szerint közösségen belüli mentes értékesítésnek minősül, amennyiben értékesítésben gondolkozunk. Ennek megfelelően a magyar adóalany lesz az áfafizetésre kötelezett, hiszen a beszerzés után a beszerzést terhelő inputáfát nem helyezheti levonásba.

Más kérdés, és a fent említett magyar adóalanyisággal is összefügg, hogy a külföldi társaság magyar adószámára „átkerült” autó milyen gazdasági tevékenységet szolgál (például a külföldi társaság magyar ügyvezetőjének autóhasználata önmagában nem minősül belföldi gazdasági tevékenységnek),illetve további egyéb kérdések is felmerülhetnek.

Elméletben a későbbi gyakorlatról…

Amennyiben a jogszabály megfelelően elrettentő, és annak betartása és betartatása, tehát az ellenőrzés is működni fog, érdemes lesz „magyarosítani”. Ehhez először is kell egy pénzügyi képviselő, aki a külföldi cég számára adószámot kér a magyar adóhatóságnál. Mielőtt ezt megteszi – tekintettel arra, hogy egyetemlegesen felel az adókötelezettségekért – az adóalany által fizetendő kalkulált 50 százalékos regisztrációs adó, várható általános forgalmi adó és gépjárműadó tekintetében vagy bankgaranciát vagy egyéb garanciát kér, ha ezt nem tenné, felelőtlenül járna el. További kérdés, hogy az adószámot milyen időintervallumra tervezi fenntartani az adózó, és abban az esetben, ha csak és kizárólag a „magyarosítás” miatt kérelmez adószámot, majd azt rögtön megszünteti, akkor hogyan fogja a későbbiekben – mint külföldi társaság – a felmerülő adókötelezettségeit teljesíteni (például a gépjárműadót)?

Becslések szerint jelenleg több mint tízezren közlekednek jogosulatlanul külföldi rendszámmal a magyar utakon. Tapasztalataim szerint elhanyagolhatóan kevesen érdeklődtek eddig közülük az új szabályozás iránt. Az mindenesetre mindenkire a meglepetés erejével hatott, hogy áfát is kell fizetni, valamint az is, hogy a pénzügyi képviseleti eljárás mit jelent és hogyan működik. Bárhogy legyen is, a szigorítással párhuzamosan életbe lépő adóamnesztia várhatóan nem fogja tudni betölteni a neki szánt szerepet, a szabályozás ugyanis átgondolatlan és bonyolult, ezért várhatóan kevesen fognak a lehetőséggel élni.

A személygépkocsi műszaki tulajdonságaiAdótétel (Ft)
A személygépkocsi környezetvédelmi osztályba sorolása a hatályos jogszabály szerint
8-nál jobb6-844-nél rosszabb
Otto-motoros személygépkocsi 1100 cm-ig és dízelmotoros személygépkocsi 1300 cm³-ig250 000372 000499 000749 000
Otto-motoros személygépkocsi 1101-1400 cm³-ig és dízelmotoros személygépkocsi 1301-1500 cm³-ig361 000542 000722 0001 083 000
Otto-motoros személygépkocsi 1401-1600 cm³-ig és dízelmotoros személygépkocsi 1501-1700 cm³-ig478 000722 000966 0001 434 000
Otto-motoros személygépkocsi 1601-1800 cm³-ig és dízelmotoros személygépkocsi 1701-2000 cm³-ig743 0001 104 0001 476 0002 230 000
Otto-motoros személygépkocsi 1801-2000 cm³-ig és dízelmotoros személygépkocsi 2001-2500 cm³-ig1 020 0001 529 0002 039 0003 059 000
Otto-motoros személygépkocsi 2001-2500 cm³-ig és dízelmotoros személygépkocsi 2501-3000 cm³-ig1 466 0002 198 0002 931 0004 397 000
Otto-motoros személygépkocsi 2501-3000 cm³-ig és dízelmotoros személygépkocsi 3001-3500 cm³-ig2 230 0003 345 0004 460 0006 691 000
Otto-motoros személygépkocsi 3000 cm³ felett és dízelmotoros személygépkocsi 3500 cm³ felett3 207 0004 821 0006 425 0009 622 000
A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerinti 5 környezetvédelmi osztályba tartozó elektromos meghajtású, illetőleg hybrid (elektromos és Otto-, vagy elektromos és dízelmotoros) hajtású személygépkocsi190 000
A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerinti 5 környezetvédelmi osztályba tartozó, a 9. pont alá nem tartozó egyéb személygépkocsi380 000

2011.07. 22-től hatályos

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Értesüljön az adóváltozásokról

  hírlevelünkből!

  Feliratkozom
  Weboldalunk sütiket használ annak érdekében, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni az Ön számára releváns tartalmainkat. A Weboldalunk használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa el Cookies Szabályzatunkat, amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja blokkolni vagy törölni őket. Tovább