Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat a RSM Hungary Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Faludi utca 3. , cégjegyzékszám: , nyilvántartó bíróság: ) mint adatkezelő abból a célból kezeli, illetőleg dolgozza fel, hogy a megadott elérhetőségeken tájékoztatást adjon a legfrissebb híreiről. A „Feliratkozás” gombra kattintással Ön tudomásul veszi a jelen tájékoztatóban foglaltakat, és egyben hozzájárul az Ön által megadott személyes adatok jelen tájékoztatóban leírtak szerinti kezeléséhez.

A RSM Hungary Zrt. az Ön által megadott személyes adatait hozzájárulása megadásától a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Személyes adatai kezeléséről Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérni, kérheti személyes adatainak javítását, illetve azok indoklás nélküli törlését. Amennyiben vissza szeretné vonni az adatkezelési nyilatkozatát, kérelmét az alábbi módokon tudja eljuttatni az adatkezelőhöz; postai úton: RSM Hungary Zrt. 1138 Budapest, Faludi utca 3. emailben:info@rsm.hu címre. Az adatkezelési tevékenységre vonatkozóan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kibocsátott adatvédelmi azonosító száma: NAIH-52565

Jogorvoslati lehetőségek

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a RSM Hungary Zrt.-nél tiltakozással élhet, mely tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül a RSM Hungary Zrt. megvizsgál, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a tiltakozással élőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a RSM Hungary Zrt. az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben a tiltakozással kapcsolatos döntéssel nem ért egyet, illetőleg az RSM Hungary Zrt. határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
A fentieken kívül továbbá felhívjuk figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Weboldalunk sütiket használ annak érdekében, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni az Ön számára releváns tartalmainkat. A Weboldalunk használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa el Cookies Szabályzatunkat, amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja blokkolni vagy törölni őket. Tovább