HU EN

Tax Intelligence

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

2011. február 16.

2011. január 1-jével az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (röviden: APEH), valamint a Vám- és Pénzügyőrség (röviden: VP) szervezeti egységeinek egyesülésével megalakult a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (röviden: NAV). Jelen hírlevelünkben e két hatóság összeolvadásával kapcsolatos, legfontosabb tudnivalókat kívánjuk összefoglalni.

A NAV szervezeti felépítése

Az adó- és vámszervezetek integrációja jellemzően az alsó és középfokú szervezeti egységek hatáskörének változatlanul hagyásával történt meg.

Az új szervezeti struktúrában az alsó fokú szervek felettes szervei a középfokú szervek. A középfokú szervek felettese a NAV elnöke, Dr. Vida Ildikó. Az Elnök felügyelete alá tarozik továbbá a NAV Központi Hivatala, valamint a NAV Bűnügyi Főigazgatósága.

A középfokú szervek közül a Regionális Bűnügyi Igazgatóságok, továbbá az Áru- és Bűnjelkezelő Hivatal felettes szerve a Bűnügyi Főigazgatóság.

Az informatikai feladatokat ellátó Informatikai Intézet és Integrált Informatikai és Telekommunikációs Intézet, valamint a humánerőforrás-fejlesztési feladatokat ellátó Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet a Központi Hivatal irányítása alatt áll.

A NAV szervezeti felépítését jól szemlélteti a NAV honlapjáról letölthető szervezeti ábra: http://nav.gov.hu/data/cms180108/nav_szervezeti_abra.pdf

A folyamatban lévő eljárások

Az APEH, illetve a VP alsó és középfokú szervezeti egységeinél 2010. december 31-én folyamatban lévő első-, illetve másodfokú eljárásokat a NAV azonos hatáskörű és illetékességű, alsó és középfokú szervezeti egységei folytatják le. Az APEH Központi Hivatalánál, a VP Országos Parancsnokságán, valamint a VP Központi Ellenőrzési Parancsnokságán 2010. december 31-én folyamatban lévő eljárásokat a NAV Központi Hivatala fejezi be.

Arculatváltás

Az APEH és a VPOP elnevezésű hivatali kapuk, valamint az APEH és a VP által rendszeresített, tartalmukban a 2010. december 31-ét követően is megfelelő elektronikus nyomtatványok, valamint az APEH-re és a VP-re utaló jelzést tartalmazó elektronikus dokumentumok, nyugták, továbbá az APEH és a VP elektronikus aláírásai a szükséges fejlesztések befejezéséig, de legfeljebb 2011. december 31-ig továbbra is használhatóak.

A NAV dolgozóinak az APEH és a VP által kiadott szolgálati igazolványok fokozatosan kerülnek lecserélésre a NAV arculatának megfelelő, új szolgálati igazolványokra. A VP hivatásos dolgozóinak és nyomozóinak kiadott igazolványok 2011. március 31-ig, az APEH adóellenőreinek és végrehajtóinak kiadott igazolványok 2011. június 30-ig, a NAV állományába átkerült, többi kormánytisztviselő igazolványai pedig 2011. december 31-ig kerülnek lecserélésre. A régi szolgálati igazolványok a lecserélésükig egy viszonylag egyszerű formátumú, az APEH és a VP összevonására és az átmeneti szabályokra vonatkozó tájékoztatót tartalmazó, ideiglenes igazolvánnyal együtt érvényesek.

 

A Hírlevél tájékoztató jellegű általános információkat tartalmaz. A benne foglaltak ezért nem tekinthetőek szakmai tanácsnak vagy döntést megalapozó, teljes értékű információnak. Jelen tájékoztatás - jellegéből adódóan- nem terjedhet ki minden részletre, különösen egy-egy adott ügylet minden körülményére. Bár a Hírlevél készítésekor teljes körültekintésre törekedtünk, az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget!

Ossza meg ismerőseivel: