HU EN

Accounting Intelligence

Beszámoló elektronikus közzététele

2010. május 3.

Marczin Mónika adószakértő, az RSM DTM Hungary Zrt. partnere szerint jól teszik a vállalkozások, ha komolyan veszik az e-beszámoló tartalmi követelményeinek és benyújtási határidejének való megfelelést, mert az elektronikus beszámolási kötelezettség elmulasztásának súlyos és automatikus jogkövetkezményei vannak, amik akár a vállalkozás működését is lehetetlenné tehetik.

A számviteli, valamint a cégnyilvánosságról szóló törvény hatályos rendelkezései értelmében 2009. május 1-ét követően a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások beszámolóikat csak elektronikus formában helyezhetik letétbe a Céginformációs Szolgálatnál. A kormányzati portál ügyfélkapuján keresztül benyújtott bevallások automatikusan közzétételre kerülnek, így a vállalkozások két kötelezettségük helyes teljesítéséről gondoskodnak egyszerre.

A benyújtott anyagnak tartalmaznia kell az éves beszámoló egy példányát – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést – és az adózott eredmény felhasználásáról szóló határozatot is.

A Céginformációs Szolgálat honlapján bárki ingyenesen hozzáférhet a letétbe helyezett beszámolókhoz. A beszámolót benyújtó személy, illetve a cég felelőssége, hogy a Céginformációs Szolgálat részére megküldött beszámolóban szereplő adatok megegyezzenek az elfogadott beszámoló adattartalmával.

A beszámoló beadásáról a cég képviseletében eljáró személy két visszaigazolást is kap: egyet az Ügyfélkaputól, egyet pedig a Céginformációs Szolgálattól. Fontos kiemelni, hogy ha az e-beszámolót és annak mellékleteit informatikai szempontból nem szabályszerűen (például nem megfelelő formátumban) küldik meg, úgy a beszámoló nem kerül befogadásra és közzétételre.

Az éves beszámolókat az adott üzleti év mérlegfordulónapjától számított 150 napon belül kell benyújtani, azaz a 2009. december 31-re készített beszámolók esetében 2010. május 30-ig. Konszolidált éves beszámoló esetében az üzleti év mérlegfordulónapjától számított 180 napon belül, azaz 2010. június 29-ig kell a beszámoló benyújtásáról gondoskodni.

A Céginformációs Szolgálat a sikeresen beküldött beszámolót továbbítja az adóhatóság részére így 2010-től a mulasztó vállalkozásoknak az adóhatóság küld felszólítást a beszámoló benyújtására előírt határidőt követő 30 napon belül. A kötelezettségüket nem teljesítő cégeket felszólítja, hogy a benyújtási kötelezettségüknek 15 napon belül tegyenek eleget.

Amennyiben az adóalany az adóhatóság felszólító levelében közölt határidőn belül nem nyújtja be a beszámolót, az adóhatóság határozatban kezdeményezi az adószám 60 napos felfüggesztését. E döntés ellen fellebbezésnek helye nincs és az adószám felfüggesztésének időszaka alatt az adózó adó visszaigénylést nem érvényesíthet és amennyiben az adószáma törlésre kerül, a jövőben sem élhet visszaigénylési jogával.
Amennyiben a felfüggesztés ideje alatt sem teljesíti a közzétételi kötelezettségét, az adóhatóság kezdeményezi a cég megszüntetését a cégbíróságon.

A Hírlevél tájékoztató jellegű általános információkat tartalmaz. A benne foglaltak ezért nem tekinthetőek szakmai tanácsnak vagy döntést megalapozó, teljes értékű információnak. Jelen tájékoztatás - jellegéből adódóan- nem terjedhet ki minden részletre, különösen egy-egy adott ügylet minden körülményére. Bár a Hírlevél készítésekor teljes körültekintésre törekedtünk, az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget!

Ossza meg ismerőseivel: